تغییر ظاهر سایت

علی 6 سال قبل

سلام 
چطور میتونم قالب سایت وردپرس رو تغییر بدم 

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱″‘`–

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name"'`-- پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱)

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name) پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

arachni_name پاسخ داده شده 5 ماه قبل

۱

1 پاسخ
admin عضو سایت 6 سال قبل

سلام 
شما میتوانید با استفاده از پنل کاربری از بخش نمایش قالب وردپرس خود را تغییر دهید 

پاسخ شما

4 + 20 =