دستورالعمل اجرایی مصوبه کمسیون تلفیق کجاست؟

پرسش کاربراندسته بندی: پرسش و پاسخدستورالعمل اجرایی مصوبه کمسیون تلفیق کجاست؟
م. اما 1 سال قبل

رئوس کلی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره‌ی امتیازات جامعه‌ی ایثارگران در بودجه ۱۴۰۰
۱- رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه از مالیات بر حقوق معاف شدند.
دستورالعمل اجرایی بندهای مصوبه کمسیون تلفیق کجاست؟

پاسخ شما

2 + 7 =