جلسه هماهنگی با نمایندگان شبکه بانکی کشور

 جلسه شورای ایثارگران شبکه بانکی مورخ ۹۸/۱/۲۶ باحضور دبیر کل جمعیت و نمایندگان بانک ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، ملت برگزار و پیگیری اجرایی شدن مصوبات قانون در خصوص ایثارگران شبکه بانکی و همکاری با مرکز توانمندی و مدیریت ایثارگران در خصوص ارتقای شغلی مورد بحث قرار گرفت و مصوب گردید کمیته حقوقی به منظور پیگیری موارد و مشکلات موجود در شبکه تشکیل و جلسات مستمر برگزار گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.