جلسه شورای هماهنگی جمعیت یادگاران اسوه های ایثار

جلسه شورای مرکزی جمعیت یادگاران اسوه های ایثار روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ به منظور همفکری و هماهنگی پیرامون برنامه ریزی و تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور اعضای شورا و برخی مدعوین برگزار گردید.

محوریت برنامه های سال جاری ایجاد و فعال نمودن کارگروه های اقتصادی،سلامت،حقوقی و فرهنگی می باشد.

اعضا براساس تخصص،توانایی و تجارب در کارگروه های یاد شده شرکت خواهند نمود و در نظر است جلسات کارگروه های تخصصی به صورت مستمر برگزار و فعالیت ها با جدیّت اجرا شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.